Fotowoltaika
przemysłowa do 1MW

instalacje dachowe, naziemne, wiaty.

dlaczego?

  • kopalne źródła energii czyli; węgiel, ropa i gaz, skończą się w ciągu 40 lat
  • fotowoltaika jest przyjazna środowisku, ogniwa fotowoltaiczne składają się z krzemu, bardzo powszechnego pierwiastka
  • zjawisko fotowoltaiczne zachodzące w panelach fotowoltaicznych zamienia energię słoneczną na prąd stały
  • inwerter zamienia prąd stały na prąd zmienny, który zasila wszystkie nasze urządzenia a jego nadwyżka trafia do sieci
  • przeciętna warunki nasłonecznienia w Polsce to 300-800 Wat na 1m2 co pozwala uzyskiwać energię ze słońca na poziomie 930-1160 KWh/m2
  • Instalacja do 50KW produkuje średnio do 54 000 KWh / rocznie - dane z 2019 roku